bootstrap slider
DESIGN ÄR 
BRUNZELL DESIGN utvecklar koncept inom grafisk form, kommunikation och illustration. Fokus ligger i huvudsak på företagsidentiteter, förpackningar, trycksaker och böcker. Men även hemsidor och andra digitala behov kan tillgodoses.

Ofta består ett uppdrag bara av ett singeluppdrag. Det kan vara en trycksak, eller bok som behöver formges. Det kan vara en illustration som efterfrågas.


Men ibland behöver uppdragen ett lite djupare åtagande. Det kan vara när ett koncept behöver tas fram från grunden. Då börjar vi alltid med att sätta oss in i uppdragsgivarens företag och organisation. Hur vill företaget uppfattas? Vilken är mottagarna / målgruppen? Hur ser ekonomin ut? Vilka fördelar har företaget gentemot sina konkurrenter? Varför ska kunderna välja just det här företaget? När de frågorna fått svar kan vi tillsammans börja resan med vad som behöver göras.


En brief/uppdragsbeskrivning från kunden är alltid bra att utgå ifrån. På så sätt slipper vi gissa oss fram och lösningarna blir bättre redan från början. Finns en affärsplan och kanske till och med en marknadsplan tar vi gärna del av dessa också. 


Har företaget en utarbetad grafisk profil sätter vi oss in i den innan projektet startar. Saknas en grafisk företagsprofil måste vi ändå försöka hitta en form som passar till ändamålet. Det tar dock lite längre tid. Skulle en grafisk företagsprofil saknas helt eller om den nuvarande har utarmats genom året och inte längre håller ihop, hjälper vi gärna till med att utveckla en ny eller uppdatera den ni har. Vid mindre profiluppdrag genomför vi det strategiska arbetet i samarbete med kunden. Vid större åtaganden tar Brunzell Design hjälp av ett nätverk av kunniga kollegor.


Vid en grafisk profilgenomgång ser vi över er logotyp, Vad använder ni för grafiska uttryck? Är färgskalan enhetlig och håller ihop, Vilka typsnitt används? Vilka grafiska element och bilder finns det? Vi skärskådar allt ert marknadsföringsmaterial för att se vad som håller måttet och vad som bör förbättras. Målet är att er företagsprofil skall vara enhetlig och tydlig. Vi hjälper er finna den röda tråd som bör genomsyra allt marknadsföringsmaterial och allt ni visar utåt. Det inkluderar till exempel kontorstryck, mässmontrar, skyltsystem, give-aways, annonser / banners, förpackningsdesign, trycksaker och webbsidor etc.


Grunden för all effektiv kommunikation är att vara konsekvent i hur man ser ut och att man är tydlig när man kommunicerar. 


Välkommen till Brunzell Design!

EN GRAFISK IDENTITET
BESTÅR AV

LOGOTYP

Logotypen är grunden i ett företags varumärke. Sigillet, bomärket, vapenskölden. En logotyp består alltid av en ordbild och ibland även av en påhängande symbol.

FORM & GRAFIK

Ett företags grafiska identitet är inte komplett utan en klädedräkt. Färger och former utgör kostymen eller klänningen företaget bär. Formen kompletterar logotypen och fördjupa det visuella intrycket och identiteten.

TYPSNITT

Typsnitt, eller font som det heter i dataåldern, väljs av två olika skäl. Dels för att förstärka identiteten och skapa enhetlighet och dels för att värna läsbarhet och tydlighet. Typsnittsvalet väljs med fördel efter företagets temperament.

BILDER

Vilka sorts bilder och bildmanér hör bäst hemma tillsammans med den övriga identiteten? Konstnärliga svart/vita eller mycket färg? Kanske inga bilder alls utan bara grafik? Kanske skall det helt enkelt vara illustrationer istället?

HUR GÖR VI?


Vi utgår här från att målet redan är satt.
Ni vet hur ni vill uppfattas och vad som gör er unika. Ni har med andra ord redan en affärsplan.
Nästa steg blir då att fastställa hur vi skall gå tillväga för att skapa ett hållbart grafisk och kommunikativt koncept.   
 • 1. UPPDRAGSBESKRIVNING / BRIEF

  Redogörelse för uppdragets art, målsättning, media, tidplan 

 • 2. STRATEGI

  Hur går vi tillväga? Vem gör vad? Vilka resurser krävs?

 • 3. KONCEPT

  Hitta ett bärande koncept som utgår ifrån företagets värderingar och mål

 • 4. KREATIV IDÉ

  Hur skall konceptet visualiseras och förmedlas?

 • 5. AKTIVITETSPLAN

  Vilka enheter skall framställas och i vilken ordning?

 • 6. UTFÖRANDE

  Konceptet skapas utefter vad vi kommit överens om. Design, bild, text osv.

TJÄNSTER

GRAFISK DESIGN

Grafisk design skapar identitet och igenkänning åt företag och produkter. Logotyper, grafik, typsnitt, färger, former och bildval är alla komponenter i den helhet som ger företag och produkter en egen unik profil. Målsättningen är ökad kännedomen och identifikation.

MARKNADSFÖRING

Marknadsföring är bäraren som för kännedomen om företaget, produkterna och den visuella identiteten ut till mottagaren. Trycksaker, hemsidor, expomaterial, sociala medier och annonser är exempel på media som hjälper budskapet att nå ut.

ILLUSTRATIOIN

Illustration hör ibland ihop med designen och ibland är illustrationen en egen fristående bild. Illustrationer kan ge liv till en artikel eller visuellt förstärka ett budskap. Oavsett vilket är illustration ett väldigt bra sätt att åskådliggöra det man vill förmedla.

Några grundläggande saker att börja med:

VISA VEM DU ÄR!

GRUNDAPPLIKATIONER FÖR MARKNADSFÖRING OCH FÖRETAGSIDENTITETER

Är du entreprenör och driver ett start-up företag? Är du frilansare eller enskild företagare som behöver profilera ditt personliga varumärke? Driver du ett mindre företag? Oavsett vem du är behöver du marknadsföra dig för kunder och potentiella uppdragsgivare. Här kan du få hjälp med det grundläggande. En logotyp, visitkort och en hemsida med mera.

HEMSIDA

En hemsida för att visa att du finns. En presentation och ett hem på nätet för vidare kontakt i till exempel sociala medier. En hemsida som enkelt och tydligt presenterar dig för nuvarande och potentiella kunder. Hemsidan skall naturligtvis vara skalbar (responsiv) så att den ser lika bra ut på datorn som på läsplattan eller i smartphonen.

LOGOTYP

Få ditt namn skrivet
med en vacker font
designad just för din
identitet och dina behov.

VISITKORT

Ett visitkort är alltid
bra att ha i fickan.
Beställ ett personligt
kort som du alltid
har med dig.

FLYER

När ett visitkort inte
räcker och du
behöver utrymme för
lite mer text och
information. 1–2
sidor.

ROLL UP

Ta med dig en snygg
roll-up till eventet
eller mässan. Låt alla
se vem du är under
hela din närvaro.

AFFISCH

Affischera och
gör dig synlig!

T-SHIRT

Ibland kan en
reklamprodukt vara
den perfekta
reklampelaren.
Vi börjar med att
erbjuda en T-shirt.

DELA
DENNA SIDA!